Gjeldende regler og priser:

Minstepriser og forskuddspriser storvilt 2021.
Jaktregler for elgjakt 2021.
Jaktregler for hjortejakt 2021.
 

Jakttider og priser for rådyr og småvilt 2021. 
Jaktregler rådyr- og småviltjakt 2021.

 

Kart trykk her...

                                                                                    

 

 

         

         

Oppsyn 2021
(Som tidligere år):

Hans Einar Bakke
Tlf: 908 49 963

Knut Arild Schjørlien
Tlf: 997 35 320

Kontakt

Vest Torpa Grunneierlag SA Per Ole Lunde
Vest Torprunden 91
2870 Dokka
908 84 959 pol-lund@online.no