Kontakt

 Vest Torpa Grunneierlag SA

Leder:                                 Per Ole Lunde Tlf. 90884959
         
                                  E-post: pol-lund@online.no

Nest leder:                         Bjørn Ruud. Tlf. 45397277
Sekretær/Nettredaktør:  Atle Sørbønsveen. Tlf. 99790452
Kasserer:                           Birgit Felde Sevaldrud. Tlf. 90606707

Styremedlem:                   Jan Erik Grønvold. Tlf. 90515707
                               

                          

                 

                            

Oppsyn 2021
(Som tidligere år):

Hans Einar Bakke
Tlf: 908 49 963

Knut Arild Schjørlien
Tlf: 997 35 320

Kontakt

Vest Torpa Grunneierlag SA Per Ole Lunde
Vest Torprunden 91
2870 Dokka
908 84 959 pol-lund@online.no